10.2.3 Etablerade djurgrupper

Ändrad

För att undvika att djuren stressar varandra får slakteriet inte blanda etablerade djurgrupper med andra djur. Slakteriet får dela upp etablerade grupper vid uppstallning, men grupperna ska då inte blandas med andra djur. (K)

Det är producentens ansvar att sätta samman grupperna innan de transporteras till slakteriet, se regel 5.1.12.2. Att djurgruppen är etablerad ska intygas av djurägaren. (K)

Hjälpmedel finns på KRAVs webb
(K) Regeln är KRAVs egen