12.2.1 Vad jordar och jordblandningar får innehålla

Om du tillverkar jord eller jordblandningar som du vill KRAV-certifiera får du bara använda följande ingredienser:

  • Sand, krossmaterial, lera och torv från områden där inga kemiska bekämpningsmedel och ingen konstgödsel har använts under 36 månader före uttag
  • Jord från KRAV-certifierad mark
  • Organiska gödselmedel enligt regel 4.8.4
  • Oorganiska gödselmedel enligt regel 4.8.8

Se även reglerna 12.1.7 och 12.1.8

Om kemiska bekämpningsmedel inte använts under en längre period är risken mindre att persistenta bekämpningsmedel hamnar i KRAV-certifierade gödsel- och jordförbättringsmedel.

(K) Regeln är KRAVs egen