5.1.6.4 Inga preparat för att kontrollera fortplantning

Det är inte tillåtet att synkronisera brunst eller att rutinmässigt framkalla för- lossning med hjälp av artificiella medel, hormonpreparat eller liknande. (EU)

Större avvikelse
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen