8.4.9 Redovisning av avtal och betalning

Du ska redovisa följande till ditt certifieringsorgan (K):

  • Om du anlitar ett bemanningsföretag: Avtal mellan dig och bemanningsföretaget samt anställningsavtal mellan plockarna och bemanningsföretaget.
  • Om du själv anställer plockare: avtalet mellan dig och plockarna
  • Lönebetalning till plockarna
  • Var plockarna bor.
(K) Regeln är KRAVs egen