11.0.2 Omfattning av certifieringen

Du som är certifierad för fodertillverkning får lagra, hantera, förpacka, märka, förädla och bearbeta produkter från KRAV-certifierad produktion. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen