3.10.2 Vilka regler gäller

Du ska följa reglerna i kapitel 2 och 20, samt reglerna i avsnitt 3.10 och reglerna i kapitel 16 som berör din produktion. Om du bedriver livsmedelsförädling ska du också följa reglerna i kapitel 9. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen