4.5.1 Skötselplan

Du ska som KRAV-ansluten ta stor hänsyn till natur- och kulturmiljöer, inklusive den biologiska mångfalden. Du ska göra något av följande (I/K):

  • Upprätta och tillämpa en skötselplan för natur- och kulturvärden.
  • Använda Miljöhusesynens checklistor om Skydd av områden, vilda djur och växter, samt fornlämningar, fornfynd, byggnadsminnen och särskilt värdefulla byggnader och byggnadsverk. Du ska genomföra de åtgärder som de tar upp.

Regeln gäller för hela brukningsenheten.

Du hittar miljöhusesynens checklistor på www.miljohusesyn.nu.

(K) Regeln är KRAVs egen