12.3.1 Vad får gödsel- och jordförbättringsmedel innehålla

Om du tillverkar gödsel- eller jordförbättringsmedel som du ska KRAV-certifiera får du bara använda följande ingredienser:

  • Sand, krossmaterial, lera och torv från områden där inga kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel har använts 24 månader före uttag
  • Organiska gödselmedel enligt regel 4.8.4
  • Oorganiska gödselmedel enligt regel 4.8.8
(K) Regeln är KRAVs egen