5.1.9.7 KRAV-certifierat foder

Ändrad

Allt foder som är av jordbruksursprung ska vara KRAV-certifierat. Men fram till 31 december 2021 får du ge grisar och fjäderfän en liten andel konventionellt proteinfoder. (EU)

Se regler och procentsatser för detta under respektive djurslag.

Undantaget att utfodra med konventionellt proteinfoder kommer även att gälla enligt nya förordningen för ekologisk produktion (EU) 2018/848, som träder i kraft 1 januari 2022, men observera att det då är begränsat till att endast gälla unga enkelmagade djur.

Större avvikelse
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen