2.3.3 Lämna uppgifter om din produktion till KRAV

Du ska lämna uppgifter om din produktion till KRAV och säkerställa att de är aktuella och korrekta. Detta kan du göra direkt på Mitt KRAV på www.krav.se eller via ditt certifieringsorgan, om ditt certifieringsorgan erbjuder den tjänsten. Det gäller den produktion du ansökt om KRAV-certifiering för. Du ska lämna uppgifter om din produktion senast det datum som gäller för ditt regelområde. Aktuell information om gällande årligt sista datum hittar du på www.krav.se. (K)

Du ska också säkerställa att dina företags- och kontaktuppgifter hos KRAV är aktuella och korrekta. Detta kan du göra direkt på Mitt KRAV på www.krav.se eller via ditt certifieringsorgan, om ditt certifieringsorgan erbjuder den tjänsten. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen