5.4.7.1 Avvänjning av smågrisar

Du får avvänja smågrisar tidigast när de är 40 dagar gamla, om du har grupphållning i omgångsuppfödning (EU). Du ska då följa en hälsoplan. Hälsoplanen ska hjälpa dig att upprätthålla ett bra smittskydd och en strikt grupphållning så att djuren är vid god hälsa. (K)

Tillämpar du inte strikt grupphållning och omgångsuppfödning får små­grisarna avvänjas tidigast vid 49 dagars ålder. (K)

Större avvikelse
(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen