10.11.3 Hantering av höns och kycklingar efter upphängning

Varje djur ska hållas i en kort stund efter upphängning i fotbyglarna. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen