5.4.7.2 Järn till smågrisar

Du ska se till att smågrisar får tillräckligt med järn. De ska ha tillgång till jord eller järnberikad torv. Om du ger smågrisarna järnpasta inom 24 timmar från födseln ska du senast efter en vecka ge dem jord eller torv. (K)

Du får berika jorden med till exempel järnsulfat. Du får inte använda järntillskott som innehåller otillåtna fodertillsatser. (EU)

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen