15.2.6 Egenproducerade råvaror

Om du har tillgång till KRAV-certifierade råvaror från egen produktion får du tillgodoräkna dig dem som godkända livsmedel till ett skattat marknadspris.

(K) Regeln är KRAVs egen