10.2.5 Drivning av djur

Ändrad

Vid drivning av djur ska slakteriet utnyttja djurens naturliga beteenden. Hård drivning av djuren är inte tillåten. Detta gäller både KRAV-certifierade djur och alla andra djur som hanteras på slakteriet. (K)

Större avvikelse
(K) Regeln är KRAVs egen