16.2.2 Vem som får ansöka om erkännande av certifieringssystem

Om du är KRAV-certifierad enligt kapitel 16 får du ansöka till KRAV om att få ett certifieringssystem erkänt (K).

(K) Regeln är KRAVs egen