17.3.2 Främmande ämnen

Fisk och skaldjur som ska KRAV-märkas får inte vara begränsade för någon konsumentgrupp enligt Livsmedelsverkets kostråd. Nivåerna av främmande ämnen i fisken/skaldjuren får inte överstiga lagstadgade gränsvärden, i landet där fisken landas.

(K) Regeln är KRAVs egen