2.6.1 Rätt att överklaga

Du har rätt att överklaga ditt certifieringsorgans beslut. Ditt certifieringsorgan ska ge dig en detaljerad beskrivning av hur du kan överklaga om du får ett negativt certifieringsbeslut. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen