3.4.3 Tillåtna medel vid rengöring och desinfektion

De rengöringsmedel du använder ska vara miljömärkta med Svanen, Bra miljöval eller motsvarande, om produkter med sådana märkningar finns för ändamålet. (K)

För rengöring eller desinfektion av djurstallar, mjölkningsanläggningar och spenar får du använda produkter godkända av Bra Kemråd inom de användningsområden som de är godkända för. (K)

Produkter godkända av Bra Kemråd hittar du på www.brakemrad.se.

Dessutom får du använda följande ämnen vid rengöring och desinfektion i produktionslokaler och lagerutrymmen där KRAV-certifierade produkter lagras eller hanteras (K):

 • Kalium- och natriumtvål
 • Vatten och ånga
 • Kalkmjölk
 • Kalk
 • Osläckt kalk
 • Kaustiksoda (Natriumhydroxid)
 • Kalilut (Kaliumhydroxid)
 • Väteperoxid
 • Naturliga växtextrakt
 • Citronsyra, perättiksyra, myrsyra, mjölksyra, oxalsyra och ättiksyra
 • Alkohol
 • Salpetersyra (mejeriutrustning)
 • Fosforsyra (mejeriutrustning)
 • Natriumkarbonat

Om det krävs för att uppfylla lag- eller myndighetskrav så får du använda rengörings- och desinfektionsmedel som inte anges som tillåtna i denna regel (EU). Vid användning av receptbelagda veterinärmedicinska preparat så gäller reglerna för veterinärmedicinska behandlingar (Se reglerna 5.1.11.9–5.1.11.14) (K).

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen