12.3.9 Om otillåtna animaliska biprodukter ingår

För att otillåtna animaliska biprodukter (kategori 3 eller mag- och tarminnehåll av kategori 2) från djur vars gödsel KRAV inte tillåter enligt regel 4.8.5 ska få ingå som en andel av substratet och rötresten sedan ska få användas i KRAV-certifierad växtodling, ska biogasanläggningen vara KRAV-certifierad. Se även regel 12.3.10 om övriga krav på substratet och beräkning av vilken andel som får användas i KRAV-certifierad växtodling.

(K) Regeln är KRAVs egen