8.4.2 Dokumentation

Du ska dokumentera hanteringen i alla led, från insamling till försäljning eller förädling. Dokumentationen ska beskriva hur du följer reglerna i detta kapitel och andra relevanta kapitel. Du ska dokumentera när och var du plockar olika växt- och svamparter, vilka arter du plockar, och vilka mängder. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen