10.8.4 Uppstallning av djur i endjursbox

Ändrad

Nötkreatur ska i första hand stallas upp med sin etablerade grupp. Endjursboxar i Uddevallasystem får användas till nötkreatur som inte hör till någon grupp, om boxarna uppfyller följande krav:

  • Hel nedre kant (minst 30 cm från golvytan) (K)
  • Utrymmeskrav enligt svensk lag (SL)

Observera regel 10.5.5 vid uppstallning i endjursboxar nattetid.

(K) Regeln är KRAVs egen
(SL) Regeln är ett förtydligande av övrig svensk lagstiftning