4.7.7 Krav på kvävebalans (gäller inte växthus)

Om du har ett större överskott av fosfor än det som anges i tabellen (regel 4.7.5) får ditt certifieringsorgan begära att du gör en kvävebalans och vid behov en åtgärdsplan. (K)

När du beräknar kvävebalansen ska du räkna in kvävefixering och kvävenedfall. Beräkningen ska baseras på faktiska värden från det aktuella året. Vid kraftiga avvikelser från det normala ska du justera skörden till nivån under ett genomsnittligt år. Vid behov ska en rådgivare med kvalifikationer inom området utföra arbetet eller granska och godkänna det. (K)

Via www.greppa.nu hittar du rådgivning och verktyg för att själv göra en växtnäringsbalansberäkning.

(K) Regeln är KRAVs egen