10.4.3 På- och avlastning

Chaufför och slakteripersonal ska hantera djuren lugnt under avlastning vid slakteriet. Vid drivning ska djurens naturliga beteende utnyttjas. Hård drivning av djuren är inte tillåten. Slakteriet ska särskilt (SL/K):

  • använda sig av halkfria underlag såsom gummimattor, räfflade golv och/eller strö
  • använda avlastningsramp med så liten lutning som möjligt och försedd med stabila grindar.

Djuren får ledas individuellt.

(K) Regeln är KRAVs egen
(SL) Regeln är ett förtydligande av övrig svensk lagstiftning