4.13.2 Riskbedömning av vattenkällor för bevattning och tvätt

Du ska årligen göra en riskbedömning med avseende på livsmedelssäkerhet och gå igenom rutiner och faror som kan finnas som påverkar din vattenkälla. Du ska ta hänsyn till förändrade förutsättningar som kan påverka vattenkvaliteten som till exempel att du byter vattenkälla. Du ska dokumentera din riskbedömning.

Dokumentationen ska innehålla:

  • vilka vattenkällor du använder
  • vilken bevattningsteknik du använder
  • vilka eventuella föroreningskällor din produktion är utsatt för
  • vilken typ av gröda du odlar
  • hur den skördade produkten kommer att konsumeras Exempel: konsumenten förväntas skölja salladen innan den äts rå, vinterpotatis skalas och kokas eller steks innan den äts.
  • vilka förebyggande åtgärder du gör.

I Branschriktlinjerna för livsmedelssäkerhet vid produktion av frilandsodlade grönsaker och bär finns hjälpmedel i form av flödesscheman som du kan använda som hjälp vid riskbedömningen av vattenkällan. Du hittar dem på Livsmedelsverkets hemsida: www.livsmedelsverket.se