5.1.9.8 Mineralfoder och liknande

Du ska inte räkna in mineralfoder, kalk, snäckskal och liknande när du beräknar procentandelen KRAV-certifierat foder. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen