2.8.1 Ansökan om byte

Om du vill byta certifieringsorgan så ska du ansöka till det nya certifieringsorganet om förflyttning av certifieringen. Det nya certifieringsorganet ska då säkerställa med ditt nuvarande certifieringsorgan att certifikatet för din verksamhet är giltigt. (EU)

Vid byte av certifieringsorgan ska avtalet med det tidigare certifieringsorganet sägas upp skriftligt, när avtalet med det nya certifieringsorganet är klart. (EU)

I samband med att du får ett nytt certifikat så rapporterar det nya certifieringsorganet detta till KRAV. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen