4.1.8 Foder från mark under omställning (gäller inte växthus)

Ändrad

Du får till viss del använda fodergrödor från en odling under omställning till egna KRAV-certifierade djur, se reglerna 5.1.9.11–5.1.9.17. Du får även sälja foder från omställningsmark om fodret skördas tidigast 12 månader efter att markens omställningstid påbörjades. (EU)

Du ska i så fall använda följande märkning vid marknadsföring och försäljning: ”Foder producerat på mark under omställning till KRAV-certifierad produktion”. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen