11.2.4 Foderråvaror som inte är av jordbruksursprung

Du får använda icke KRAV-certifierade foderråvaror som inte är av jordbruksursprung, till exempel fiskmjöl, i foderstaten till grisar och fjäderfän. (EU)

Sådana foderråvaror får utgöra maximalt 10 procent av det årliga foderintaget, räknat som torrsubstansinnehåll. (K)

Foderråvara som härrör från fisk och andra vattenlevande djur ska komma från hållbart fiske. KRAV rekommenderar att musselmjöl används. (K)

Om råvarorna är bearbetade ska de vara framställda med tillåtna produktionsprocesser (se regel 11.3.1). (EU/K)

I bilaga 1 finns ytterligare villkor för användningen av produkter från hållbart fiske.

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen