2.10.2 Samtycke till hantering av personuppgifter

Genom att underteckna anslutningsavtalet godkänner du certifieringsorganets och KRAVs hantering av dessa personuppgifter. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen