2.6.2 Överklaga till olika instanser

Ditt överklagande av beslut som rör KRAVs regler ska vara skriftligt och skickas till certifieringsorganet, vars certifieringskommitté eller motsvarande sedan fattar beslut om överklagandet. (K)

Läs i beslutet från ditt certifieringsorgan om hur du överklagar.

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen