2.2.4 Meddela artiklar till KRAV

Om du är certifierad för ett eller flera av regelområdena livsmedelsförädling, fodertillverkning, produktionshjälpmedel eller import och införsel ska du anmäla till KRAV vilka KRAV-certifierade produkter du planerar att sälja innan du börjar marknadsföra dem. Du ska anmäla produkterna på artikelnivå och du gör anmälan genom att registrera dina artiklar i Mitt KRAV på www.krav.se. Du ska även avregistrera artiklar som inte längre marknadsförs som KRAV-certifierade. (K)

Ditt certifieringsorgan verifierar att uppgifterna är korrekta när det gör kontroll. (K)

Eftersom KRAV-anslutna företag kan göra nya produkter på redan certifierade produktionslinjer löpande under året kan artiklar registreras löpande under året. Certifiering innebär att företaget har rutiner för att följa KRAVs regler också när nya produkter tas fram. Certifiering innebär inte att enskilda produkter ska granskas av KRAV eller certifieringsorganet innan de får marknadsföras.

(K) Regeln är KRAVs egen