6.6.2 Material i bikupor

Bikupor ska i huvudsak bestå av material med naturligt ursprung. För att visa att du uppfyller regeln ska du räkna på vikten från lådor, ramar, botten och tak som används året om. (EU)

Det är förbjudet att använda byggnadsmaterial som kan innehålla giftiga ämnen. Du får bara använda naturliga produkter som vax, propolis och vegetabiliska oljor inne i kupan. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen