4.13.3 Vattnets mikrobiologiska kvalitet

Du ska provta bevattningsvatten och sköljvatten enligt det schema du bestämt vid din riskbedömning och du ska kunna styrka vattenkällornas mikrobiologiska kvalitet, exempelvis genom godkända analysresultat för provtagning.

För verktyg och vägledning vid provtagning av din vattenkälla se Branschriktlinjerna för livsmedelssäkerhet vid produktion av frilandsodlade grönsaker och bär.

Övriga hänvisningar:

  • Jordbruksverket
  • Länsstyrelsen
  • Socialstyrelsens allmänna råd om bassängbad, SOSFS 2004:7
  • Eget brunnsvatten regleras SOSFS 2003:17
  • Dricksvattnets hygieniska kvalitet SLV 2001:30