4.4.2 Underkännande av en förorenad odlingsplats eller gröda

Certifieringsorganet får underkänna en odlingsplats om det finns rester av föroreningar i så stor mängd att de kan orsaka problem. Detta gäller till exempel om det i de KRAV-certifierade produkterna finns rester av föroreningar i sådana koncentrationer att det påverkar produkternas värde som livsmedel eller foder. Höga halter av föroreningar är också skäl för certifieringsorganet att underkänna själva grödan. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen