17.3.6 System för positionsrapportering

Fartyg som är längre än 12 meter ska vara utrustade med VMS-utrustning. Om fartyget är mellan 12 och 15 meter ska du sända information om dagens resa minst en gång varje fiskedag till en datainsamlande organisation. Om fartyget är längre än 15 meter ska du även sända information om position, kurs och fart till en datainsamlande organisation minst en gång i timmen.

Ditt certifieringsorgan ska ges tillgång till uppgifterna från den datainsamlande organisationen. Om systemet slutar att fungera under en fångstresa får ingen del av fångsten säljas som KRAV-certifierad.

Fartyg som återvänder till hemmahamnen inom 24 timmar efter att fångstresan startat är undantagna från denna regel.

(K) Regeln är KRAVs egen