3.4.6 Bekämpning i lokaler utan KRAV-certifierade produkter

Du får utföra desinfektion eller bekämpning med andra medel än de som anges i 3.4.3 och 3.4.4 om det sker i lokaler där inga KRAV-certifierade produkter hanteras eller lagras för tillfället. I restauranger och storkök får du bekämpa kackerlackor och andra insekter med kemiska medel i bekämpningsstationer även när det finns KRAV-certifierade livsmedel i samma lokal. Vid desinfektion eller bekämpning ska du samtidigt vidta förebyggande åtgärder för att undvika att problemet upprepas samt säkerställa att inga rester av de använda medlen kan komma i kontakt med KRAV-certifierad produktion. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen