20.6.3 Förädling, packning och märkning

Ny

All förädling, packning och märkning av produkten ska ske på KRAV-certifierade anläggningar i Sverige. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen