5.1.1.5 Ökad andel foder från mark under omställning i katastrofsituationer

Ny

Regeln gäller om du har fått ett tidsbegränsat undantag för att utfodra dina djur med konventionellt foder av viss typ beviljat av Jordbruksverket. Om du byter ut det konventionella fodret du fått undantag för, mot foder av samma typ från mark under första eller andra årets omställning så fortsätter dina djur att vara KRAV-certifierade eller under omställning. Det gäller oavsett om du köper in fodret eller producerar det själv. Denna möjlighet finns oavsett om du har fått ett individuellt undantag eller om undantaget omfattar det område där du är verksam. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen