12.1.2 Vilka produktionshjälpmedel får KRAV-certifieras?

Produktionshjälpmedel som får KRAV-certifieras är olika biologiska och kemiska produkter, samt vissa mineralprodukter, som producenter använder i sin växtodling. Även produktionshjälpmedel avsedda för enskilda konsumenter får KRAV-certifieras. Följande är exempel på produktionshjälpmedel som får KRAV-certifieras:

  • Jordblandningar
  • Jordförbättringsmedel
  • Gödselmedel
  • Växtskyddsmedel
  • Mikrobiologiska preparat

Följande är exempel på produktionshjälpmedel som inte får KRAV-certifieras:

  • Produkter för djurskötsel
  • Teknisk utrustning
  • Kopparpreparat
  • Mikronäringsgödselmedel

Mikronäringsgödselmedel kan dock tillåtetbedömas, se regel 12.1.13.

(K) Regeln är KRAVs egen