10.3.1 Märkning av djur

Ändrad

Alla nötkreatur, får och getter samt grisar som anländer till slakteriet ska vara märkta enligt lagstiftningen. (SL)

(SL) Regeln är ett förtydligande av övrig svensk lagstiftning