10.6.3 Väntetid i drivgång

Minimera väntetiden i drivgången. Djuren ska inte behöva vänta mer än 15 minuter i drivgången. Något längre väntetid kan dock accepteras om det innebär att en grupp hålls intakt hela vägen fram till bedövningsboxen. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen