4.1.1 Allmänt om anmälan och omställningstid

Du får inte sälja en gröda som KRAV-certifierad innan marken har legat i omställning en viss tid. (EU)

Du ska följa KRAVs regler under omställningstiden och du ska ha anmält dig till ett certifieringsorgan så att de kan göra kontroll hos dig. Omställningstiden räknas tidigast från anmälningsdatum. Anmälningsdatum är när det undertecknade avtalet med beskrivning av företag och verksamhet samt skifteredovisning finns hos certifieringsorganet. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen