6.1.1 Omställningstid

Din biodling kan godkännas först sedan den följt KRAVs regler och kontrollerats av ett certifieringsorgan under ett år, den så kallade omställningstiden. Det är inte tillåtet att räkna omställningstid retroaktivt. Därför ska biodlingen genomgå en omställningstid även om du kan visa att du följt KRAVs regler innan du anslutit din biodling. (EU)

Vid inköp av EU-ekologiska bin till din KRAV-certifierade produktion behöver dessa inte genomgå någon omställningstid. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen