3.3.2 Försiktighetsprincip – Utbytesprincip

Du får inte använda kemiska produkter eller biotekniska organismer som inte uppfyller KRAVs allmänna kriterier för ämnen och material (se regel 3.3.1) om de kan ersättas med produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. (SL)

(SL) Regeln är ett förtydligande av övrig svensk lagstiftning