5.1.6.1 Val av raser och linjer

Du ska i första hand använda dig av raser och linjer som är lämpliga för ekologisk djurhållning. Djur som ska KRAV-certifieras ska vara av raser som kan para sig och föda naturligt. (EU)

Större avvikelse
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen