10.11.2 Upphängning i fotbyglar

Upphängning av höns och slaktkycklingar i fotbyglar före bedövningen ska ske lugnt. (SL)

Linjen med fotbyglar ska vara så kort som möjligt och utformas utan tvära krökar så att upphängda fåglar inte stöter mot hinder. De ska utsättas för minsta möjliga stress. (SL)

Linjen med fotbyglar ska utformas så att upphängda fåglar inte hänger längre än 30 sekunder, så länge de är vid medvetande. (K)

Det ska därtill finnas ett rullband eller liknande som ger stöd under bröstkorgen och har en lugnande inverkan. Ett annat alternativ är att hålla i fåglarna sedan de hängts upp och fram till bedövningen. (K)

Fotbyglarna ska vara anpassade efter fåglarnas storlek. (SL)

(K) Regeln är KRAVs egen
(SL) Regeln är ett förtydligande av övrig svensk lagstiftning