2.11.3 Innehåll i avtal

Följande ska ingå i avtalet mellan dig som KRAV-ansluten lantbrukare och underleverantören (K):

  • Underleverantören åtar sig att tillämpa relevanta delar av KRAVs regler.
  • Underleverantören ger ditt certifieringsorgan rätt att göra kontroll av den aktuella verksamheten, enligt de villkor som framgår av dessa regler.
  • Du som KRAV-ansluten har ansvar för eventuella avvikelser som certifieringsorganet konstaterar hos underleverantören.
  • Underleverantören har endast rätt att KRAV-märka den KRAV-anslutne lantbrukarens produkter.
  • Underleverantören får inte sälja vidare de produkter som underleverantören hanterar eller förädlar på uppdrag av KRAV-ansluten lantbrukare.
(K) Regeln är KRAVs egen