12.1.11 Spårbarhet för ingående råvaror

Du ska märka produkterna så att det går att fastställa tid och plats för de olika stegen i produktionen, exempelvis förädling och förpackning.

(K) Regeln är KRAVs egen