19.1.3 Indelning i undergrupper

Om verksamhetsplatserna varierar mycket vad gäller rutiner och struktur, ska du tillsammans med certifieringsorganet skapa undergrupper för verksamhetsplatser med likartad verksamhet. Alternativt får du skapa undergrupper på grundval av organisationsmässig samhörighet.

Certifiering av kedjor bygger på att certifieringsorganet kan göra kontroll på ett mindre antal verksamhetsplatser och samtidigt utgå från att verksamheten är likadan på de andra verksamhetsplatserna.

(K) Regeln är KRAVs egen